Регистрирани клиенти на безжичната мрежа в къщи

начало
КлиентСигнал
[B] GM Counter[5C:CF:7F:12:14:51] -51dBm@1Mbp
[B] SoundSystem_3395[00:22:6C:14:33:97] -62dBm@1Mbp
[B] PM Sensor[84:0D:8E:86:64:0E] -83dBm@12Mb
[B] WE Camera[30:FF:F6:5E:B5:A5] -77dBm@11Mb
Последно измерване18:40:47 27.08.2020